Disclaimer

Algemeen
Deze website wordt u aangeboden door de eigenaar van www.van-wiggen.nl.
Op deze website vindt u informatie over onze activiteiten, producten en diensten in de vorm van tekst, foto's en filmpjes ook wel content genoemd.

Gebruikersvoorwaarden
Als bezoeker dient u op de hoogte te zijn van de disclaimer.
Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen zoals beschreven in de disclaimer. Als u deze niet accepteert wordt u verzocht GEEN gebruik te maken van deze website.
Daarnaast is niet toegestaan gebruik te maken van deze website op een manier die anderen zou kunnen hinderen, het functioneren van deze website beïnvloed of de aangeboden informatie en/of software aantast.
Ook is het niet toegestaan informatie te verschaffen of delen van deze website te bezoeken waarvoor u niet bent geautoriseerd.

Privacy verklaring
Tijdens u bezoek aan deze website worden diverse gegevens verzameld.
Deze informatie zal worden gebruikt om de website in de toekomst beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar bezoekers. De verzamelde informatie wordt niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Persoonlijke informatie zal worden opgenomen in onze administratie om bijvoorbeeld met u te kunnen communiceren. U kunt ons overigens ten allen tijde verzoeken uw persoonlijke informatie niet in onze bestanden op te nemen.

Externe informatiebronnen
Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden die buiten het domein van deze website liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aldaar aangeboden informatie.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de beschikbaarheid en juistheid van alle aanwezige informatie op deze site niet garandeert worden. Dit is één van de redenen waarom er geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, wordt aanvaardt.
Doch voor alle duidelijkheid: Elke bezoeker die deze website of de eigenaar gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.

Copyrights
Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom behoren toe aan de eigenaar van deze website.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website als mede de broncode mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Ook is het niet toegestaan informatie of delen hiervan op te nemen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overig
Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen en aanduidingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.